• dr hab. Czesław Giemza prof. AWF Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Fizjoterapii
  • dr n. k.f. Tomasz Kabała Creator sp. z o.o. Wrocław
  • dr. n. k.f. Michał Cichosz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • dr. hab. n. k.f. Ryszard Jasiński prof. AWF Kierownik Zakładu Biologii Człowieka Akademia Wychowania we Wrocławiu
  • dr hab. Iwona Malicka prof. AWF Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii, Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu
  • dr hab. Tomasz Sipko Prof. AWF Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu