Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją – 11 edycja zakończona!

Robotyce w medycynie poświęcono spotkanie 200 naukowców, lekarzy i fizjoterapeutów pt. „Nowe technologie w rehabilitacji chorych”, które odbyło się 31 maja w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji p.w. św. Benedykta Menni w wielkopolskich Piaskach pod Gostyniem.

Podczas konferencji pokazano nowoczesne urządzenia, w tym roboty, które pomagają w rehabilitacji, m.in. egzoszkielet EKSO NR, dzięki któremu pacjenci z niedowładem lub paraliżem nóg chodzą już podczas pierwszej sesji treningowej, system C-EYE, który śledząc ruch gałek ocznych pozwala na komunikację z osobami wybudzonymi ze śpiączki i po udarach czy przypominający wielki tablet system X-Cogni, przywracający sprawność rąk osób po udarach. Podczas konferencji zwracano uwagę no to, że roboty medyczne pomagają pacjentom po urazie rdzenia z poziomu piersiowego, po udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią, z dystrofiami mięśniowymi czy z mózgowym porażeniem dziecięcym. W trakcie konferencji wypowiadali się specjaliści, którzy na co dzień zajmują się rehabilitacją:

– Robotyka pomaga już w niektórych przypadkach urazów rdzenia kręgowego czy dziecięcym porażeniu mózgowym. Jest świetnie wykorzystywana w pionizacji pacjentów, doskonale pomagają roboty kroczące do ponownej nauki chodzenia i wszędzie tam, gdzie ważna jest powtarzalność ruchów w rehabilitacji. Nowoczesne technologie mogą skrócić czas jej trwania, a tym samym odciążyć finansowo system – uważa dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, pionierka polskiej robotyki w medycynie.

– Roboty doskonale spełniają swą rolę tam, gdzie ważna jest liczba powtórzeń, również dlatego, że mogą urozmaicać czynności, w jakich wspierają pacjenta. Świetnie radzą sobie także przy jego pionizacji, co jest bardzo ważne, w przypadku unieruchomionych chorych, gdyż jak udowodniono, pionizacja to nie tylko powrót do naturalnej pozycji ciała, ale również lepsza koncentracja i lepsza praca mózgu takich pacjentów, co w rehabilitacji ma kolosalne znaczenie – mówi dr n. med. Małgorzata Łukowicz, krajowy konsultant rehabilitacji medycznej.

– Nowa technologia w rehabilitacji sprawdza się znakomicie, chorzy zdecydowanie szybciej odzyskują sprawność, a wszelkie nowoczesne narzędzia, roboty medyczne tylko w tym pomagają – mówi Wojciech Lipnicki, dyrektor Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Piaskach – Marysinie.
O komunikacji z osobami wybudzonymi ze śpiączki i z ciężkimi urazami neurologicznymi o nazwie C-EYE opowiadał dr Roman Olejniczak z kliniki neurorehabilitacji z Wrocławia, który używa nowoczesnego systemu w pracy z pacjentami.

Bonifraterskie Centrum Medyczne w Piaskach – Marysinie jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, które specjalizują się w kompleksowej rehabilitacji osób po udarach mózgu, których efektem jest częściowy paraliż, niedowład poszczególnych części ciała, kłopoty z chodzeniem, zaburzenia wzroku czy utrudniona komunikacja.

Dyskusja Panelowa:

 • Dr n. med. Rafał Sapuła – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa lubelskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Prof. Dr hab. Marek Woźniewski – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Jan Szczegielniak Prof. nadzw. – Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii.
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz Prof. CMKP – Kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
 • Dr hab. n. med. Beata Tarnacka Prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Dr n. k. f. Michał Cichosz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

Nasi Prelegenci zaprezentowali następujące tematy:

 • „Neuroplastyczność w rehabilitacji” dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz prof. CMKP
 • „Robotyka -nowe perspektywy rehabilitacji” dr hab. n. med. Beata Tarnacka prof. NIGRiR
 • „Robotyka -nowe perspektywy rehabilitacji” dr hab. n. med. Beata Tarnacka prof. NIGRiR
 • „Odzyskiwanie funkcji kończyny górnej po udarze mózgu” dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • „Komunikacja niewerbalna za pomocą systemu C-eye” dr Roman Olejniczak
 • „Nowoczesne technologie i rozwiązania w protetyce kończyn górnych i dolnych” mgr Hanna Piekarska
 • „Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w rehabilitacji urologicznej kobiet i mężczyzn” dr n. o zdr. Kuba Ptaszkowski prof. UMW
 • „Nowoczesna alloplastyka stawu biodrowego” lek. med. Krzysztof Uszyński